خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

رتبه اعتباری بریتانیا تنزل پیدا کرد

نظرها
رتبه اعتباری بریتانیا تنزل پیدا کرد
اندازه متن Aa Aa

موسسه اعتبارسنجی فیچ رتبه اعتباری بریتانیا را روز جمعه یک درجه تنزل داد.

بدین ترتیب رتبه اعتباری ممتاز این کشور از آ سه گانه (AAA) به دو آ مثبت (AA+) کاهش پیدا کرد.

این موسسه دلایل کاهش رتبه اعتباری بریتانیا را چشم انداز نامناسب اقتصادی و بودجه ای این کشور عنوان کرده است.

فیچ پیش بینی می کند میزان بدهی های دولت بریتانیا تا سال مالی ۲۰۱۵-۲۰۱۶ بیشتر از پیش بینی ها به رقم ۱۰۱ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برسد.

پیش از این موسسه اعتبارسنجی مودی نیز در ماه فوریه گذشته رتبه اعتباری بریتانیا را یک درجه کاهش داده بود.