خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

«آمریکا سیاست پناهندگی به قفقازی های متنفر از روسیه را مرور کند»

نظرها
«آمریکا سیاست پناهندگی به قفقازی های متنفر از روسیه را مرور کند»
اندازه متن Aa Aa

برادران تزارنایف مظنون به بمب گذاری در بوستون آمریکا، چچنی تبار و از
منطقه پرآشوب قفقاز روسیه توصیف شده اند، منطقه ای که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی پرخشونت بوده است.

کنستانتین زاتولین، کارشناس مسائل سیاسی و مدیر «انستیتوی کشورهای مستقل مشترک المنافع» با ربط ناآرامی های دورۀ استقلال خواهی جمهوری های قفقاز به انفجار بوستون و امنیت و منافع روسیه می گوید:«شمال قفقاز شاهد انفجارهای پی در پی است. از نظر من اگر منشاء انفجارهای بوستون تروریسم قفقازی است، که کاملا مردود نمی تواند باشد، بنابراین بر آمریکاست تا درستی سیاست گذشته و حال خود را در درستی اعطای پناهندگی به آنهایی (قفقازی هایی) که نفرت بیمارگونه اشان به روسیه اثبات شده است مرور کند.»

برغم گفته های آقای زاتولین و محکوم و منکوب بودن تروریسم در هر هیات و لباسی، نباید دو جنگ روسیه علیه چچن ها و سرکوب مردم این جمهوری را از نظر دور داشت، روسیه را در ناآرامی ها و خشونتهای قفقاز مسبب ندانست و انگشت اتهام را تنها به سوی جمهوری های قفقاز نشانه رفت.