خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

شورشیان سوریه در صدد فروش نفت به غرب

Access to the comments نظرها
شورشیان سوریه در صدد فروش نفت به غرب
اندازه متن Aa Aa

حوزه های نفتی منشاء اختلاف میان بسیاری از گروههای شورشی مخالف حکومت دولت سوریه شده است.

اتحادیه اروپا تحریم فروش نفت از سوریه را ملغی کرده تا شورشیان بتوانند نفت استخراجی حوزه های تحت کنترل خود را بفروش برسانند، اما این امر و عایدات سرشار نفتی موجب بروز اختلاف شدید میان گروههای شورشی شده است.

ژنرال سلیم ادریس، رهبر شورای عالی نظامی شورشیان که از طرف غرب حمایت می شود، گفته است در نظر دارد یک واحد سی هزار نفره از شورشیان تشکیل دهد تا بتواند نه تنها مرز میان سوریه و ترکیه را زیر کنترل بگیرد، بلکه حوزه های نفتی، سیلوهای غله و انبارهای پنبه را هم در دست گیرد.

“به نظر نمی رشد که اتحادیه اروپا افق صلح در سوریه را نزدیک ببیند. به همین دلیل، برخوردها را از ماهیت نظامی به اقتصادی تغییر داده است. رقابت بر سر فروش نفت، اما در میان شورشیان بالا گرفته، ولی نفت در دست غیر بهتر از اسلحه است.”