خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

مهاجران مضطربند

نظرها
مهاجران مضطربند
اندازه متن Aa Aa

نگرانی و اضطراب در میان مهاجران در سراسر جهان، واقعیتی پذیرفته شده است. سازمان عفو بین الملل قصد دارد روز پنجشنبه، عرضحالی را با بیش از هفتاد هزار امضاء تسلیم اتحادیه اروپا کند و از دولتهای عضو بخواهد امنیت مهاجران را در خطه های مرزی و ساحلی تامین کنند. این سازمان خواهان شفافیت بیشتر در رسیدگی به وضع مهاجرین به اروپاست.

یک مهاجر اهل سومالی به گزارشگر یورونیوز می گوید: “بشدت نگران و مضطرب بودم و خیالبافی می کردم. گاه فکر می کردم هرگز به مقصد نخواهم رسید.”

مهاجر مذکور در ادامه می گوید: “یک سال و چند ماه طول کشید که سرانجام به مقصد برسم، اما گاه در کشورهایی که از آنها عبور می کردم، برای چند روز یا حتی چند ماه بازداشتم می کردند.”

سالهاست که مهاجران در قایقهای نامناسب از راه آب به اروپا پناه می آورند؛ بعضی به دلایل سیاسی و برخی دیگر از فشار فقر. طی ده سال گذشته، کشورهای اروپایی تلاش کرده اند از ورود آنها به خاک این قاره جلوگیری کنند، سیاستی که اغلب موجب وارد شدن لطماتی شدید به مهاجران شده است.

خوان فرناندو لوپز، نماینده پارلمان اروپا می گوید: “ما باید به حقوق بنیادی آنها و خودمان هم احترام بگذاریم. باید نسبت به کشورهای سومی که به همکاری اتحادیه اروپا نیازمندند، همبستگی نشان دهیم.”

تنها ماه گذشته، شش سوری، از جمله یک مادر باردار هفده ساله و مادری با کودکش در آبهای دریای اژه غرق شدند.