خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تئاتر دولتی، ناجی هنرهای نمایشی اروپا

نظرها
تئاتر دولتی، ناجی هنرهای نمایشی اروپا
اندازه متن Aa Aa

بیست و پنج سال از تاسیس اتحادیه تئاتر اروپایی که بودجه آن توسط هزینه های دولتی تامین می شود، می گذرد. اتحادیه تئاتر اروپایی، امروز بزرگترین شبکه نمایشی در قاره اروپا است. امسال قرار است به مناسبت 25 امین سالگرد تاسیس این اتحادیه در هشت کشور بزرگ اروپایی برنامه های نمایشی در بزرگداشت آنچه تئاتر دولتی در اروپا نامیده می شود برگزار شود.

هاسکو وبر، مدیر هنری نمایش در آلمان می گوید: “ تشویق مردم برای دیدن نمایش به همان دشواری یکصد سال گذشته است. شاید زمانه عوض شده باشد اما همواره بسیار دشوار است تا بتوانیم جوانان را به سالن بسته بکشانیم. برای اینکار همیشه باید دست به خلاقیت بزنید.”