خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

زباله های بشری در فضا

نظرها
زباله های بشری در فضا
اندازه متن Aa Aa

از زمانی که بشر پایش به فضا باز شده است، با خودش زباله هایش را نیز به همراه برده است. بسیاری از وسایلی که فضانوردان با خود در سفرهای اکتشافی جای گذاشته اند.

همچنین امروز اتمسفر اطراف زمین آلوده به تکه پاره های انفجار ماهوارهها و موشکهای ساخته دست بشر است. دقیقا مثل سال 2009 که دو ماهواره ایریدیوم و کوسموس در 800 کیلومتر ی زمین به هم برخورد کردند و تیکه های آن که هر کدام به اندازه یک اتوبوس مسافربری بود در فضا معلق شدند.

یکی از دانشمندان اژانس هوایی اروپایی معتقد است که یک تیکه ترکش یک ماهواره حتی به اندزه یک سانتی متر با سرعتی معادل 50 هزار کیلومتر در ساعت می تواند انفجاری عظیم را بر روی زمین و یا در فضا ایجاد کند.

این مساله باعث شده است تا ردپای انسان در فضا هم محسوس شود. ششمین کنفرانس اروپایی درباره بحران زباله های فضایی برگزار می شود و هدف آن چیره شدن بر معضلیست که گریبان گیر نه تنها جهان ما بلکه منظومه شمسی شده است.

یکی از راههای دفع زباله های فضایی بطور قطع لیزری است که می توان از زمین به اتمسفر روانه کرد و از این طریق زباله ها را در فضا منهدم کرد.