خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

پلیس بوسنی ۲۰ مقام دولت های منطقه ای را بازداشت کرد

Access to the comments نظرها
پلیس بوسنی ۲۰ مقام دولت های منطقه ای را بازداشت کرد
اندازه متن Aa Aa

پلیس بوسنی و هرزگوین در مبارزه با فساد، روز جمعه ۲۰ نفر از مقامات دولت های منطقه ای را بازداشت کرد.

پس از استقلال بوسنی و هرزگوین، «ژیوکو بودیمیر»، رئیس دولت «فدراسیون خودمختار مسلمان- کروات» این کشور بلندپایه ترین مقام دولتی است که بازداشت و دفترش بازرسی می شود.

آقای بودیمیر از سال گذشته در کانون بحرانی سیاسی قرار گرفت. وی که انتصاب قضات دادگاه قانون اساسی را به تعویق انداخته است از ترمیم دولت محلیِ فدراسیون خود نیز سر باز می زد.

بونسی و هرزگوین به ابتکار آمریکا و برای تحقق صلح، به دو منطقه خودمختار به حاکمیت دولتی مرکزی، هرچند ضعیف، تقسیم شد. در یک منطقه و فدراسیونی که «ژیوکو بودیمیر» رئیس دولتش شمرده می شود اکثریت با مسلمانان است و کروات ها نیز در آن ساکن هستند. اکثریت در منطقه خودمختار دیگر با صرب هاست.