خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

شکست بزرگ چپ ها در انتخابات ایسلند

نظرها
شکست بزرگ چپ ها در انتخابات ایسلند
اندازه متن Aa Aa

یارنی بندیکتسون، رهبر حزب استقلال ایسلند خود را پیروز انتخابات پارلمانی این کشور خواند و برای تشکیل دولت اعلام آمادگی کرد.

نخستین نتایج شمارش آرا نشان می دهد که حزب راستگرای استقلال در این انتخابات ۲۱ کرسی از مجموع ۶۳ کرسی پارلمان را بدست آورده و حزب راستگرای دیگر به نام «پیشرفت» ۱۸ کرسی را ازان خود کرده است.

رهبر حزب پیشرفت در جشن پیروزی از همکاری با حزب استقلال و ایتلاف با حزب ایتلاف خبر داد.

این دو حزب پیش تر نیز سابقه ایتلاف و همکاری را داشته اند.

اما احزاب چپ بازندگان بزرگ این انتخابات بودند. ایتلاف سوسیال دموکرات ها بیش از نیمی از آرای خود را از دست داده و به نظر می رسد نتواند بیش از ۱۰ کرسی بدست آورد. جنبش چپ-سبز ها هم تا کنون تنها ۹ کرسی در اختیار دارد.

این در حالیست که چپگرایان در انتخابات گذشته، کنترل پارلمان را در اختیار داشتند، اما بحران شدید اقتصادی همزمان با زمامداری آنان، موجب روی گرداندن مردم از این جریان سیاسی شد.