خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کفپوشهای هوشمند برای خانه های هوشمند

Access to the comments نظرها
کفپوشهای هوشمند برای خانه های هوشمند
اندازه متن Aa Aa

“کفپوشهای هوشمند برای خانه های هوشمند“، پروژه ای که پژوهشگران آلمانی در پوتسدام روی آن کار می کنند. هدف از این پروژه طراحی کفپوشهایی است که نسبت به باری که روی آنان قرار می گیرد، قابلیت و انعطاف دارند و نوع اجسام را تشخیص بدهند.

یکی از محققان می گوید: “
این کف پوشها با فشار روی آنها تنظیم شده اند، و وقتی که اثر انگشتان پای من روی آن قرار می گیرد این کفپوشها آنرا در حافظه شان ثبت می کنند. هم چنین می توانید فشار مبلمان روی کف پوشها را تنظیم کنید. از طریق ثبت این اندازه ها می توانید بفهمید چه اتفاقی روی کفپوشها می افتد. “

این کفپوش ها می توانند از طریق ردگیری اثر انگشتان پا، افراد را شناسایی کنند. تنها کافی است روی آن راه بروید.

یکی از محققان می گوید: “ کفپوشها می توانند تمام اطلاعات را از روی بارهای که تحمل می کنند ثبت کنند و سپس آنرا به صورت 3 بعدی ذخیره کنند. همانطور که می بینید من پایم را که بر می دارم پای دیگرم حرکت می کند. ملاحظه می کنید چگونه این کفپوشها بصورت خودکار متوجه تقسیم بار می شوند به این ترتیب این کفپوشها تشخیص می دهند چه جسمی روی آن قرار گرفته است. “

تاکنون دانشمندان توانسته اند تنها مدل کفپوشهای هوشمند را تنها برای 8 متر مربع طراحی کنند. اما با گذشت زمان می توان امیدوار بود که آنها توانایی طراحی کفپوشها در مساحتهای بیشتر را نیز پیدا کنند.