خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

پایان انتظارات، بانک مرکزی اروپا نرخ بهره خود را کاهش داد

نظرها
پایان انتظارات، بانک مرکزی اروپا نرخ بهره خود را کاهش داد
اندازه متن Aa Aa

بانک مرکزی اروپا روز پنجشنبه نرخ بهره بانکی خود را به پایین ترین حد تاریخی خود کاهش داد.

بدین ترتیب، این نهاد با متحول کردن مهمترین ابزار سیاست پولی خود دسترسی نامحدود بانکها به نقدینگی و حق برخورداری شرکتهای کوچک و متوسط به وام را تضمین کرد.

نرخ بهره بانکی این نهاد از ۱.۲۵ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۰.۷۵ درصد در تابستان سال گذشته کاهش پیدا کرد پیش از آنکه روز پنجشنبه به پایین ترین حد خود یعنی نیم درصد برسد.

ماریو دراگی، رییس بانک مرکزی اروپا می گوید: “کاهش میزان فعالیتهای اقتصادی و تحول در ثبات قیمتها نه تنها اقتصاد کشورهای پیرامون منطقه را تحت تاثیر قرار می دهد، جایی که تردید درمورد انتقال مکانیسم سیاست پولی به آنها وجود دارد، بلکه اقتصاد کشورهای مهم در قلب منطقه را نیز متاثر می کند.”

بحران اقتصادی و کاهش شاخصهای فعالیت اقتصادی حتی در آلمان قدرتمندترین اقتصاد منطقه و به طور کلی در حوزه پولی یورو، همچنین کاهش قدرت خرید و مصرف خانوارها به دلیل گرفتار بودن ۱۲.۱ درصد جمعیت فعال حوزه پولی یورو به معضل بیکاری از عواملی بودند که در تصمیم سران بانک مرکزی اروپا برای کاهش نرخ بهره خود تاثیر داشتند.

در نهایت بانک مرکزی اروپا دولتها را به اعمال اصلاحات اساسی اقتصادی در کشورشان برای برون رفت از بحران اقتصادی موجود دعوت کرد.