خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اعتصاب گسترده کارگران در آلمان

نظرها
اعتصاب گسترده کارگران در آلمان
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

در پی شکست دور سوم مذاکرات اتحادیه کارگری آی جی و کارفرمایان، کارگران بسیاری از کارخانه های صنایع فلزی و الکترونیکی و مهندسان آلمان اعتصاب کردند.

نمایندگان بیش از سه میلیون کارگر این بخش، خواستار افزایش 5/5 درصدی حقوق خود در سطح ملی، با توجه به نرخ تورم در سال های 2012 و 2013 هستند.