خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

جنجال بر سر ساخت زمین گلف در شهر دوبروونیک کرواسی

جنجال بر سر ساخت زمین گلف در شهر دوبروونیک کرواسی
اندازه متن Aa Aa

جمهوری کرواسی اول ماه ژوئیه سال ۲۰۱۳ عضو اتحادیه اروپا می شود. همزمان، دولت سعی دارد به لطف صنعت گردشگری جان تازه ای به اقتصاد فرتوت کشور بخشد؛ مطابق برنامه دراز مدت دولتی ۷ میلیارد یورو تا پایان سال ۲۰۲۰ در صنعت گردشگری سرمایه گذاری خواهد شد. سرمایه ای هنگفت که جنجال برانگیز شده است. در این برنامه گزارشگر، به شهر دوبروونیک و یکی از این پروژه های جنجال برانگیز را بررسی می کنیم.