خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

افق تاریک اقتصاد در اتحادیه اروپا

Access to the comments نظرها
افق تاریک اقتصاد در اتحادیه اروپا
اندازه متن Aa Aa

گزارش اقتصادی اتحادیه اروپا که روز جمعه منتشر شد، حاکی از آن است که با عمیقتر شدن رکود اقتصادی، بویژه در منطقه یورو، سه کشور از پنج کشور عمده اروپا از خط حداکثر کسری بودجه فراتر خواهند رفت. با وجود این، کمیسر اقتصادی اروپا نسبت به بهبود اوضاع از آغا ز سال آینده خوشبین است: “ در صورت اتخاذ تصمیمات قاطع اعضاء در سطح اروپا، ما از نیمه دوم سال جاری وارد مرحله بهبود اقتصادی خواهیم شد.”