خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

افق تاریک اقتصاد در اتحادیه اروپا

نظرها
افق تاریک اقتصاد در اتحادیه اروپا
اندازه متن Aa Aa

گزارش اقتصادی اتحادیه اروپا که روز جمعه منتشر شد، حاکی از آن است که با عمیقتر شدن رکود اقتصادی، بویژه در منطقه یورو، سه کشور از پنج کشور عمده اروپا از خط حداکثر کسری بودجه فراتر خواهند رفت. با وجود این، کمیسر اقتصادی اروپا نسبت به بهبود اوضاع از آغا ز سال آینده خوشبین است: “ در صورت اتخاذ تصمیمات قاطع اعضاء در سطح اروپا، ما از نیمه دوم سال جاری وارد مرحله بهبود اقتصادی خواهیم شد.”