خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تاکید دراگی بر توجه همزمان به رشد اقتصادی و

نظرها
تاکید دراگی بر توجه همزمان به رشد اقتصادی و
اندازه متن Aa Aa

نظارت مالی

ماریو دراگی رییس ایتالیایی بانک مرکزی اروپا بر اهمیت رشد اقتصادی بعنوان گزینه مکمل سیاستهای ریاضتی در حل بحران اقتصادی منطقه پولی یورو تاکید کرد.

او که روز دوشنبه در رم سخن می گفت با اذعان بر درک نگرانی های اقشار مخصوصا آسیب پذیر نسبت به تاثیرات سیاستهای ریاضتی، اضافه کرد: « در شرایط ریاضتی، تلاش برای اتخاذ تصمیمات مبتنی بر اجماع بر ارزیابی های بازار تاثیر منفی گذاشته است. اما در حال حاضر به نقطه ای رسیده ایم که روند نجات واحد پولی اروپا، نیازمند اجرای توافق رشد اقتصادی درکنار رعایت توافق مالی کشورهای اروپایی است.»

رییس بانک مرکزی اروپا برخورداری از یک بخش مالی دولتی سلامت را شراط لازم رسیدن به رشد اقتصادی پایداردانست و به ویژه در مورد کشورهای بدهکارتر منطقه پولی یورو، خواستار تداوم سیاستهای ریاضتی در کنار اتخاذ تدابیر جدید با هدف افزایش رشد اقتصادی شد.

سخنان رییس بانک مرکزی اروپا آنهم در زادگاهش ایتالیا، درحالی بیان شد که نرخ بدهی های دولتی این کشور یکی از بالاترین ها در اروپاست و داده های جدید هم حاکی از آنند که چشم انداز اقتصادی سال جاری این کشور از پیش بینی های قبلی نابسامان تر خواهد بود.