خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

فوران آتشفشان در فیلیپین حداقل پنج قربانی گرفت

نظرها
فوران آتشفشان در فیلیپین حداقل پنج قربانی گرفت
اندازه متن Aa Aa

فوران آتشفشان «مایون» در فیلیپین در روز سه شنبه جان حداقل پنج نفر کوهنورد را گرفت. آنچه جان این افراد را ستاند قطعه سنگهایی بوده است که با فوران آتشفشان از آسمان بر سرشان فرو ریخته است.

فوران روز سه شنبه که ستونی از گاز و خاکستر و قطعه سنگ را به آسمان پراکند، علاوه بر پنج کشته حداقل هفت تن دیگر را نیز مصدوم کرده است.

در فوران چهار سال پیش (۲۰۰۹) ده ها هزار نفر از ساکنان دامنه آتشفشان «مایون» مجبور به تخلیه خانه هایشان شدند.

فوران آتشفشان «مایون» واقع در پارک ملی و در ۳۳۰ کیلومتری مانیل، پایتخت فیلیپین، تاکنون ۴۸ بار ثبت شده است.