خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اقتصاد پرتغال در بوته آزمایش

اقتصاد پرتغال در بوته آزمایش
اندازه متن Aa Aa

پرتغال روز سه شنبه اوراق قرضه دولتی با سررسید ۱۰ ساله به فروش می رساند.

حدود ۳ میلیارد یورو اوراق قرضه دولتی با نرخ بهره ۵.۶ درصدی به فروش می رسد.

این اولین فروش اوراق قرضه دولتی پس از سال ۲۰۱۱ یعنی تاریخ تقاضای دولت این کشور برای برخورداری از کمک های مالی بین المللی است.

فروش موفقیت آمیز این اوراق قرضه امتیاز مهمی برای پرتغال محسوب می شود که اقتصادش توسط گروه تورئیکا شامل اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا تحت نظر قرار گرفته است.

تروئیکا از مهمترین اعطا کنندگان کمک مالی به پرتغال است.