خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

نرخ بیکاری جوانان در دنیا افزایش خواهد یافت

نظرها
نرخ بیکاری جوانان در دنیا افزایش خواهد یافت
اندازه متن Aa Aa

سازمان بین المللی کار روز چهارشنبه با انتشار گزارش خود درباره نرخ بیکاری جوانان در جهان اعلام کرد در آینده نزدیک پیشرفتی در حل معضل بیکاری جوانان بدست نخواهد آمد.

به گفته این نهاد بین سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸ تعداد جوانان بیکار ۱۵ تا ۲۴ ساله حدود ۲۵ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

سازمان بین المللی کار پیش بینی می کند نرخ بیکاری جوانان در دنیا در سال ۲۰۱۳ به ۱۲.۶ درصد معادل ۷۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برسد. این میزان در اتحادیه اروپا و در کشورهای توسعه یافته ۱۷.۹ درصد اعلام شده است.

بدین ترتیب از سال ۲۰۰۷ حدود ۳.۵ میلیون نفر به تعداد جوانان بیکار در دنیا افزوده شده است.

در کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنین کشورهای توسعه یافته بین سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲ نرخ بیکاری جوانان ۲۴.۹ درصد افزایش داشته است.

میزان بیکاری جوانان در خاورمیانه، آفریقای شمالی و اتحادیه اروپا از سال ۲۰۰۸ افزایش قابل توجهی داشته است.

در آمریکا نیز علیرغم اینکه نرخ بیکاری به پایین ترین میزان خود از سال ۲۰۰۸ رسیده با این وجود مطابق آمار ماه اکتبر سال گذشته حدود ۱۶ درصد جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله این کشور گرفتار معضل بیکاری بوده اند.