خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تخریب هرم تاریخی متعلق به دوره مایا در آمریکای مرکزی

تخریب هرم تاریخی متعلق به دوره مایا در آمریکای مرکزی
اندازه متن Aa Aa

یک شرکت ساختمانی در کشور بلیز در شمال شرقی آمریکای مرکزی، هنگام اجرای یک طرح راه سازی، یک هرم تاریخی متعلق به دوره مایاها را تخریب کرده است.

این هرم که در سایت باستان شناسی بلیز و در مرز مکزیک واقع است، متعلق به مرکز آداب و رسوم مایاهاست و قدمتی 2300 ساله دارد.

رئیس موسسه باستان شناسی بلیز می گوید:“دیدن تصاویر مربوط به تخریب سایت باستانشناسی نومول، از جهات مختلف یکی از بدترین ضربه هایی است که من از جنبه فلسفی و حرفه ای احساس می کنم. آنچه اتفاق افتاده است هم اسفناک و هم غیر قابل بخشش است.”

دولت بلیز و وزارت جهانگردی این کشور شرکت ساختمانی مسئول این رویداد را تحت تعقیب قرار داده اند. آنها می گویند مجموعه باستانی نومول شناخته شده است و نمی تواند از روی اشتباه بوده باشد.