خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کارگران تولیدیهای لباس بنگلادش، دوباره چرخهای ماشین های خیاطی را بکار انداختند

Access to the comments نظرها
کارگران تولیدیهای لباس بنگلادش، دوباره چرخهای ماشین های خیاطی را بکار انداختند
اندازه متن Aa Aa

پس از سه هفته تعطیلی کارگاههای تولید لباسهای ارزان قیمت در بنگلادش این کارگاهها در سایه انتقادات بسیاری از فعالان حقوق کارگری کارشان را از سر گرفتند.

سه هفته پیش ویرانی ساختمانی که در آن هشت کارگاه تولید لباسهای ارزان قیمت مارکهای جهانی قرار داشت باعث مرگ بیش از 1100 کارگر مشغول به کار در این ساختمان شد. بدلیل مسایل ایمنی و اعتراضات کارگری بسیاری از کارگاههای پوشاک ارزان قیمت در این منطقه تعطیل شدند.

یکی از کارگران این کارگاهها می گوید:
“برای مدتی طولانی در این کارگاه تولیدی کار کرده ام و هیچ گاه با مشکلی در اینباره مواجه نشده ام. اما ناگهان در همسایگی ما این فاجعه رخ داد و ساختمان کارگاهها فروریخت و ناگزیر مجبور شدیم بدلایل امنیتی کارمان را تعطیل کنیم. اما دوباره می خواستیم کارمان را از نو آغاز کنیم. “

حادثه مرگ کارگران در داکای بنگلادش یکی از فاجعه آمیزترین، اتفاقاتی است که در تاریخ بدلیل عدم رعایت موازین ایمنی از سوی کارفرما رخ می دهد. جمعه نزدیک به 30 مارک پوشاک جهانی با امضای یک پیمان با دولت بنگلادش متعهد شدند تا از این پس بیشتر برای موازین ایمنی اهمیت قایل شوند.

“برای مدتی طولانی در این کارگاه تولیدی کار کرده ام و هیچ گاه با مشکلی در اینباره مواجه نشده ام. اما ناگهان در همسایگی ما این فاجعه رخ داد و ساختمان کارگاهها فروریخت و ناگزیر مجبور شدیم بدلایل امنیتی کارمان را تعطیل کنیم. اما دوباره می خواستیم کارمان را از نو آغاز کنیم. می خواهیم کارگاهها زنده بمانند.”