خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اجازه فرزندخواندگی به زوجهای همجنس در پرتغال

نظرها
اجازه فرزندخواندگی به زوجهای همجنس در پرتغال
اندازه متن Aa Aa

سه سال پس از تصویب قانون ازدواج زوجهای همجنس در پارلمان پرتغال، این پارلمان جمعه شب به این نوع زوجها اجازه فرزندخواندگی داد.

البته آنها فقط می توانند فرزندان یکی از شرکای زندگی خود را به فرزند خواندگی بپذیرند.