خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

پرواز با پرندگان

پرواز با پرندگان
اندازه متن Aa Aa

کریستین مولرپرنده شناس فرانسوی هدایت پرواز گله ای از پرندگان مهاجر را بر عهده گرفت. او سه سال وقت صرف کرد تابه پرندگان بیاموزد که در پی او پرواز کنند. هدف او آن بود که به پرندگان مسیری هایی را نشان دهد که دور از تیررس شکارچیان باشد.

ایده او این است که خودرا جایگزین پدر و مادر پرندگان جوانی کند که تازه از تخم درآمده اند و باید پرواز را بیاموزند.
پرنده شناس:” من پدر خوانده این پرندگان هستم، اما گر بخواهم انها من را دنبال کنند، باید از همان روز اول که پرواز را شروع می کنند با انها باشم. از همان روز اول که آنها در لانه هستند من کنار انها می خوایم.
اول کمی سخت است، اما بعد ما می توانیم با هم سفر های طولانی برویم.”

بیل لاشمن کانادایی اولین کسی بود که پروازمیکرولایت را درسال 1986 با غازهای مهاجر بکار برد. او تجربه خودرا در فیلمی به نام “دور از خانه” در سال1996به نمایش گذاشت. اما کریستین مولر در سال 1990همین پرواز را با 30 غاز از سوید به آلمان انجام داد.

کریستسن مولر:“پرواز اول نشان داد که این تکنیک عمل می کند. پرندگان مهاجر جدیدهر سال با نسلی از پرندگان مهاجر که مسیرهارا به خاطر سپرده اند، پرواز می کنند. ما این تجربه را با 30 پرنده انجام دادیم ولی حالا قادریم با گروهی از500 پرنده انجام دهیم و امیدواریم که آنها این کاررا خودشان با پرندگان دیگر ادامه دهند تا مسیرهای مطمئن را طی کنند.”

اما مثل همیشه تامین بودجه برای چنین پروژه هایی سخت است. بهمین دلیل هم کریستین مولر برای جمع آوری کمک مالی درصدد راه اندازی شرکت پروازهای میکرو لایت برای عموم است.