محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

روایت یک خبرنگار از فاجعه توفان اوکلاهما

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
روایت یک خبرنگار از فاجعه توفان اوکلاهما

گردباد سهمگین در اوکلاهمای آمریکا، یکی از بدترین بلایای طبیعی در نوع خود بود.

به همین دلیل یورونیوز در گفت و گو با مارسی گنزالس خبرنگار ای بی سی در منطقه برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر گفت و گویی کرده است.

مارسی گونزالس خبرنگار ای بی سی در اوکلاهما می گوید: بسیاری از اماکن، خانه ها و مدرسه ها ویران شده اند، مردم پریشان به دنبال کودکان گم شده خود یا حیوانات خانگی می گردنند.
دو مدرسه ابتدایی اینجا وجود دارد که به شدت آسیب دیده و بچه های آن کشته و مجروح شده اند.

احساسی که در میان مردم وجود دارد، جز ویرانی، نابودی و از دست رفتن همه دوست داشتنی های زندگی نیست، زمانی که تعداد بسیاری گم شده اند و بسیاری از آنها کودک هستند، جز این چه می توان انتظار داشت.
اینجا همان جایی است که پیش از این هم چنین فاجعه ای را تجربه کرده است.
گردباد بزرگ سال ۱۹۹۹ را می گویم.

اما این یک گردباد فوق العاده قدرتمند بود. خانه ها و امکان در این منطقه سامنه های هشدار دهنده داشتند. اما شدت و سرعت این توفان به حدی بود که همه محاسبات را در هم شکست.

اگر امکانات هشدار دهنده وجود نداشت، قطعا تعداد بیشتری آسیب می دیدند و فاجعه وحشتناک تر می شد.

مقامات دولتی هم تمام تلاش خود را برای بازگرداندن امید به شهروندان و خانواده های قربانیان در اوکلاهما انجام می دهند.

به هر حال هیچ انتظاری برای یافتن، فرد زنده وجود ندارد. ولی می توان گفت در میان جامعه هنوز امیدها برای یافتن افراد زنده از بین نرفته است.

مردم هنوز به اطراف می روند ، گوش می دهند تا صدایی که خواستار کمک است را از زیر آوار بشنوند.