خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

لندن در شوک قتل سرباز بریتانیایی

Access to the comments نظرها
لندن در شوک قتل سرباز بریتانیایی
اندازه متن Aa Aa

لندن صبح پنج شنبه همچنان در شوک قتل رقت بار سرباز بریتانیایی بود. بسیاری گلهایی را به یاد این سرباز، در همان مکانی که دو مهاجم با قمه او را از پای درآوردند، گذاشتند. تنها عمل به کشتن این سرباز در خیابان نبود که بسیاری را شگفت زده کرد، بلکه واکنش یکی از مهاجمان در پی قتل بود که جهانیان را در بهت کامل فروبرد.

او با دستانی خونین و قمه بدست در ویدئویی می گوید:

“من از زنی که امروز این تصاویر را می بیند عذر خواهی می کنم. اما در سرزمینهای ما آنها هرروز با این تصاویر مواجه هستند. مردم شما اینجا دیگر ایمن نخواهند بود. دولتهایتان را ساقط کنید، آنها برایتان ارزشی قائل نیستند. آیا دیوید کامرونروزی در خیابان چاقو خواهد خورد؟ زمانی که تفنگهایمان را بیرون بیاوریم، آیا سیاستمداران قربانی می شوند؟ نه، آنهایی که قربانی می شوند افرادی معمولی مثل شما و فرزندانتان هستند. خوب پس ساقطشان کنید. از آنها بخواهید تا ارتششان را از سرزمینهایمان بیرون بیاورند تا شما هم در صلح و آرامش زندگی کنید.”

دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در واکنش به این قتل گفته بود که نشانه هایی از یک حمله تروریستی در آن وجود دارد. با توجه به سخنان یکی از عاملان قتل می توان گفت که قتلی سیاسی در میان بوده است اما هنوز پلیس لندن شواهدی مبنی بر تروریستی بودن این قتل ارائه نکرده است. با اینحال حواشی این ویدئو باعث تنشهای قومی مذهبی در لندن شده که مسلمانان را نگران می کند.

محمد نصار می گوید: “با بالا گرفتن تنشهای ناشی از این قتل خیابانی، باردیگر فریاد ضد اسلامی مسلمانان بلند شده است. اسلام هراسی و ترس از مهاجران قوت دوچندانی گرفته است. این حرکت وحشیانه می تواند در این شرایط تصویر واقعی مسلمانان و مهاجران را خدشه دار کند و جامعه مسلمانان بریتانیا باید در اینباره با دیگران گفتگو کنند و نباید که مسلمانان در لاک خود فرو بروند.”

راستگرایان افراطی بریتانیا شب گذشته به خیابان آمدند و به عدم واکنشهای لازم از سوی پلیس و دولت بریتانیا اعتراض کردند.

تامی رابینسن: “دیگر کافی است. پیام ما این است. رهبران ما رهبرانی ضعیفند، پلیس های ما همچنین و رهبران هم برای حل بحران سردرگم هستند. مشکل اصلی، اسلام سیاسی است. اسلامی که در سراسر کشور در حال گسترش است.”