خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

پرتغال به تعهدات خود عمل کرده است

Access to the comments نظرها
پرتغال به تعهدات خود عمل کرده است
اندازه متن Aa Aa

نمایندگان اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا معروف به گروه سه گانه تروییکا که برای ارزیابی دوره ای در پرتغال به سرمی برند عملکرد دولت این کشور را مثبت ارزیابی کردند.

رئیس وزیران دارایی منطقه یورو می گوید:” دولت پرتغال درخواستی مبنی بر تجدید مذاکرات و یا تغییری در اهداف داشته است؟ پاسخ این سوال منفی است. این هفتمین بازدید و بررسی دوره ای ماست و اهداف تنظیم شده تا یکسال دیگر به قوت خود باقی هستند.
در حال حاضر دولت پرتغال به طور کامل متعهد به توافق های خود با شرکای اروپایی اش است.”

پیش بینی می شود در سال میلادی جاری میزان بدهی های پرتغال به 124 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برسد، در حالیکه رشد اقتصادی منفی 2.3 درصدی را تجربه خواهد کرد.

همچنین دولت این کشور متعهد است، با اجرای برنامه های ریاضتی، کسری بودجه 6.4 درصد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته را به 5.5 درصد تولید ناخالص داخلی در سال جاری کاهش دهد. اجرای این تعهد به لیسبون اجازه می دهد بتواند در مهلت مقرر اقساط خود را بازپرداخت کند.