خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

فرانسه و آلمان در صدد کاهش بیکاری در میان جوانان

Access to the comments نظرها
فرانسه و آلمان در صدد کاهش بیکاری در میان جوانان
اندازه متن Aa Aa

حل مسئله بیکاری در میان جوانان اروپایی، موضوع اعلامیه ای است که آلمان و فرانسه متفقا با پشتیبانی ایتالیا منتشر کرده اند. طرح پیشنهادی آلمان و فرانسه بر ترغیب موسسات کوچک و متوسط اروپایی برای استخدام جوانان، آموزش آنها و تسهیل اسکانشان در کشورهای مختلف اروپا ممرکز است.

بنیانگذار یک موسسه غیر انتفاعی کمک به جوانان می گوید: “کشورهایی مثل سوییس، اتریش و آلمان که نرخ بیکاریشان پایین است، پیشگام اجرای طرح آموزش به جوانان هستند. ما از این طرح حمایت کرده و معتقدیم مهم است که نه تنها سیاستمداران، بلکه شرکتها و بانک سرمایه گذاری اروپا هم در این طرح شرکت دارند.”

در این میان، به نظر می رسد طرح آلمان و فرانسه به مذاق کمیسیون اروپا که ماهها در تلاش تدوین طرح اشتغال جوانان بوده است، خوش نیامده است.

سخنگوی کمیسیون اروپا گفت: “در واقع بسیاری از این نکات (در طرح آلمان و فرانسه) نکاتی است که کمیسیون در طول هجده ماه گذشته مطرح کرده است. زمان آن رسیده که ببینیم چه میزان از آنچه بر آن توافق شده، به مرحله عمل در آمده است.”

اشتغال جوانان در قلب کنفرانس آینده سران اروپا در بروکسل و کنفرانس دیگری در برلین خواهد بود. کشورهای اروپایی مبلغ شش میلیارد یورو به طرح اشتغال جوانان متعهد شده اند.