خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

بحران بیکاری در میان جوانان اروپایی

نظرها
بحران بیکاری در میان جوانان اروپایی
اندازه متن Aa Aa

بحران بیکاری در میان جوانان 27 کشور عضو اتحادیه اروپا یکی از بزرگترین مشکلات این اتحادیه است که هیچ نشانی از بهبود آن دیده نمی شود. تعداد بیکاران زیر بیست و پنج سال در ماه مارس در این اتحادیه به پنج میلیون و ششصد و نود نفر رسید.

بیش از نیمی از جوانان دو کشور یونان و اسپانیا بیکار هستند. به طوری که در ماه مارس سال جاری نرخ بیکاری جوانان در یونان بیش از 64 درصد و نرخ بیکاری جوانان در اسپانیا نزدیک به 56 درصد جمعیت آنها بود. این رقم در کل منطقه یورو حدود 24 درصد است در حالیکه نرخ بیکاری در میان جوانان امریکایی در این ماه بیش از 16 درصد بود.

نرخ بیکاری جوانان در آلمان با پایین ترین نرخ بیکاری در میان کشورهای عضو منطقه یورو در این ماه 7.6 درصد بود. اما سیاستگذاران این منطقه پولی امیدوارند که نرخ بیکاری جوانان از 24 درصد فعلی تا سال 2015 میلادی به 17 درصد کاهش یابد.
در ماه مارس تعداد بیکاران جوانتر از بیست و پنج سال در منطقه یورو به سه میلیون و پانصد و نود و نه نفر رسید.