خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اسپانگرو ۲۴۰ نیروی خود را اخراج می کند

نظرها
اسپانگرو ۲۴۰ نیروی خود را اخراج می کند
اندازه متن Aa Aa

رسوایی فروش گوشت اسب به جای گوشت گاو و ضرر و زیان اسپانگرو به قیمت بیکاری دویست و چهل نفر از کارکنان این شرکت فرانسوی تمام خواهد شد.

ژروم لاگارد یکی از نماینده های کارگران در این مورد گفت: «خواهان این هستیم که چاره ای اندیشیده شود. ما کارکنان اینجاییم و هیچ خطایی از ما سر نزده است. افرادی که برای هزار یورو حقوق در ماه هر روز ساعت چهار صبح بلند می شوند نبوده اند که مجوز خرید گوشت هایی را که نباید، صادر کرده اند.»

شرکت مواد غذایی و گوشتی اسپانگرو که به علت کاهش تقاضا یا لغو سفارشات ناشی از این رسوایی، اخیرا میزان فروشش به نصف تقلیل پیدا کرده به موازات اعلام این تصمیم، ابراز آمادگی کرد تا بخشی از نیروهای شرکت را مجددا جذب نمایند.