خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

وزش طوفان قدرتمند در شمال میلان

نظرها
وزش طوفان قدرتمند در شمال میلان
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

طوفان شدید در مناطق شمالی میلان ایتالیا روز چهارشنبه ساکنان این ناحیه را در وحشت فرو برد.

قدرت این طوفان تا حدی بود که خساراتی را به سقف خانه ها وارد آورد و قطعات آهن را در هوا پراکنده کرد. به کسی در این رویداد جراحتی وارد نشده است.