خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اروپا با انحصار طلبی روسیه مبارزه می کند

نظرها
اروپا با انحصار طلبی روسیه مبارزه می کند
اندازه متن Aa Aa

اتحادیه اروپا قصد دارد انحصار شرکت گاز روسیه، گازپروم، را در بازارهای اتحادیه اروپا محدود کند تا با ورود رقابت به بازار، قیمت گاز هم کاهش یابد.

اروپا چهل درصد عایدات شرکت گازپروم را تامین می کند.

مدیر بخش انرژی کمیسیون اروپا در کنفرانس روسیه و اتحادیه اروپا در زمینه عرضه و تقاضای گاز گفت:“اگر شرکت گازپروم هم صاحب شبکه گاز رسانی باشد و هم مدیر آن،این امر به منزله تضاد منافع خواهد بود زیرا تولید کننده همواره در صدد آن است که رقیب دیگری از شبکه گاز رسانی استفاده نکند. این تنها نکته مورد اختلاف میان روسیه و اتحادیه اروپاست.”

در این میان، رئیس انجمن گاز روسیه اظهار نگرانی کرده است که تمایل اتحادیه اروپا به جداکردن تولید و توزیع کننده در لوای این جداسازی، به ضبط سرمایه گذاریهای روسیه بیانجامد:“سیاستهای پیشنهادی اتحادیه اروپا به ضرر طرفین بازرگانی در خارج از اتحادیه است. ما نگران آنیم که سرمایه گذاریهای گذشته ما لطمه ببیند، هرچند که راههایی برای اجتناب از آن وجود دارد. این پیشنهادات به اروپا لطمه خواهد زد زیرا از جذابیت سرمایه گذاری در آن خواهد کاست.”

اتحادیه اروپا خواهان همگن کردن قیمت سوخت در سراسر بازار اتحادیه است، اما کنترل کامل شبکه گاز رسانی توسط گازپروم، دست آن را برای کنترل قیمتها باز می گذارد. از سوی دیگر، روسیه برای حفظ فشار سیاسی بر اقمار سابقش، گاز مورد نیاز آنها را با قیمت بالاتری به آنها عرضه می کند.