خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اصلاحات در مقررات صید ماهی در آبهای اتحادیه اروپا

نظرها
اصلاحات در مقررات صید ماهی در آبهای اتحادیه اروپا
اندازه متن Aa Aa

روز پنجشنبه، اتحادیه اروپا بروی مقرراتی که صید بیش از حد ماهی در آبهای مرزهایش را محدود می کند، توافق کرد.

این مقررات به چانه زنی های مداوم میان کشورهای اروپایی در مورد سهمیه صید ماهی خاتمه می دهد.

این اصلاحات، همچنین، اصرافی را که هم اکنون با به آب انداختن مجدد ماهی های ناخواسته در جریان است، متوقف می کند. بسیاری از این ماهی ها در این جریان از میان می روند. ماهیگیران اروپایی سالیانه دو میلیون تن ماهی را بدین وسیله به هدر می دهند.

کشورهای عضو توافق کرده اند که بر حسب سهمیه اشان، از تعداد کشتی های ماهیگیریشان بکاهند.