خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اعتصاب در متروی پرتغال

نظرها
اعتصاب در متروی پرتغال
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

به دنبال اعتصاب در متروی پرتغال در اعتراض به طرح ریاضت اقتصادی، به دعوت اتحادیه ها و احزاب چپ این کشور، بسیاری از شرکت ها تعطیل شدند.

مذاکرات و جلسات متعددی با شرکت نماینده های اعتصاب کنندگان و مسئولان رسمی در جریان است.