خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

حراج شراب های کاخ الیزه

نظرها
حراج شراب های کاخ الیزه
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

برای نخستین بار بخشی از شراب های اصیل در شرابخانه کاخ الیزه فرانسه به حراج گذاشته می شود.

هزار و دویست بطری، یعنی یک دهم از این شراب ها که از زمان تأسیس شراب خانه کاخ الیزه در سال هزار و نهصد و چهل و هفت نگهداری می شوند، برای تأمین بخشی از هزینه های آن به فروش خواهد رسید.