خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اثرات نامطلوب بحران اقتصادی بر روی بازار کار اروپا

نظرها
اثرات نامطلوب بحران اقتصادی بر روی بازار کار اروپا
اندازه متن Aa Aa

بحران اقتصادی و نرخ بیکاری بی سابقه هیچ انتخابی برای جوانان اسپانیایی و پرتغالی نگذاشته است. آنها بیشتر به مناطق مرزی ژورا در فرانسه و سوییس برای یافتن کار هجوم آورده اند.

در اسپانیا نرخ بیکاری به ۲۷ درصد جمعیت فعال آن می رسد و همزمان کار سیاه و اقتصاد زیرزمینی توسعه پیدا می کند.

یکی دیگر از اثرات نامطلوب بحران اقتصادی به کارگیری نیروی کار خارجی با پرداخت حقوق کم و بدون امضای قرارداد است. در مواردی ساعات کاری نیز از حد مجاز فراتر می رود.