خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تظاهرات مخالفان نظام سرمایه داری در مقابل بانک مرکزی اروپا در سالروز تاسیس این بانک

نظرها
تظاهرات مخالفان نظام سرمایه داری در مقابل بانک مرکزی اروپا در سالروز تاسیس این بانک
اندازه متن Aa Aa

شنبه، اول ژوئن مصادف است با تاسیس بانک مرکزی اروپا، بانکی که معترضان نظام سرمایه داری آنرا یکی از دلایل اصلی بحران اقتصادی این قاره می دانند. از روز جمعه تظاهراتی را در مقابل این بانک در فرانکفورت آلمان سازماندهی کرده اند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات می گویند که سیاستهای اجرایی این بانک در اروپا عامل تبعیض اکثریت دربرابر پولهای بادآورده برای اقلیت است. معترضان می گویند بانک مرکزی تنها برای سودآوری دولتها کار می کند.

بخشی از معترضان روز جمعه در مسیرشان به فرودگاه فرانکفورت، یکی از پرترافیک ترین فرودگاههای اروپایی رفتند تا علیه اخراج برخی از مهاجران غیر قانونی توسط دولت آلمان اعتراض کنند.

یکی از مخالفان می گوید که معترضان خواهان توقف اخراج مهاجران و برداشتن وضعیت پلیسی امنیتی هستند. وی معتقد است دولت آلمان مهاجران را به همان بدبختی ها برمیگرداند که در ممالکشان با آن مواجه هستند.

معترضان به نظام سرمایه داری سیاستهای سرمایه داری و اخراج مهاجران را هم جهت می دانند و معتقدند که نظامهای سرمایه داری باعث تبعیض اساسی در حقوق بشر هستند.