خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کاخ الیزه شراب های گرانقیمتش را در حراجی فروخت

نظرها
کاخ الیزه شراب های گرانقیمتش را در حراجی فروخت
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

یک بطری شراب بیست و سه ساله «پطرس» کاخ الیزه نزدیک هشت هزار یورو به فروش رفت.

نهاد ریاست جمهوری فرانسه با فروش ۱۲۰۰ بطری از مجموعه شراب های خود در حراجی پاریس حدود ۷۲۰ هزار یورو عاید شد.

کاخ الیزه بوقت بحران اقتصادی در اروپا و بخاطر این که ریخت و پاش نشود، با فروش شراب های گرانقیمت، درصدد روی آوری به شراب های ارزانتر است.