خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

با افکار خود، بر ربات ها فرمان برانید

نظرها
با افکار خود، بر ربات ها فرمان برانید
اندازه متن Aa Aa

کنترل ربات با فکرانسان، از حوزه داستان های تخیلی خارج شده است. گروهی از کارشناسان فرانسوی با همکاری مؤسسه ای در ژاپن که بر روی ربات پژوهش می کند، مشغول به بار آوردن فناوری ای هستند که به فرد امکان می دهد با فکرش ربات را از راه دور کنترل کند.

ابزاری و جود دارد که مرتبا تغییرات جریان خون برخاسته از فعالیت های مغز کسی را که باید ربات را کنترل کند، اندازه می گیرد. الگوریتمی که این تیم پژوهشی نوشته است، می تواند بر اساس این اطلاعات و پس از چند بار تکرار و یادگیری، الگوی خاصی از جریان خون در مغز را به فرمان حرکت قسمت خاصی از بدن ربط دهد.

عبد الرحمان خضار، مدیر این پروژه تحقیقاتی مشترک می گوید: «شما ربات را از راه دور وادار به انجام کار می کنید اما رابط بین شما و ربات باید به اندازه ی تجسم دهنده ی حرکت های ربات باشد تا شما احساس کنید ربات بخشی از بدن شماست. »

برای مثال، در یک آزمایش، با دوربینی که روی ربات سوار است می توان بطری هایی را در اندازه های مختلف دید که هر کدام با بسامد متفاوتی روشن و خاموش می شود. هنگامی که کاربر توجهش را روی شیء مشخصی متمرکز می کند، حسگرها می توانند فعالیت مغز را که به دلیل فرکانس خاموش و روشن شدن بطری، شکل خاصی خواهد داشت تشخیص دهند. در نتیجه ربات دستش را دراز می کند و بطری صحیح را برمی دارد.

برای حرکت کردن ربات روی صفحه نمایش پیکان هایی ظاهر می شود که روشن و خاموش می شوند و حسگر تشخیص می دهند که کاربر توجهش را روی کدام پیکان متمرکز کرده است.

دیمیان پتیت، دانشجوی دوره دکتری در این مرکز می گوید: «تنها نیاز است که افکارتان را متمرکز کنید و به چیزهای زیادی فکر نکنید و تنها توجهتان را بر کاری که می خواهید انجام دهید، متمرکز کنید یعنی این که می خواهید روبات را در جهت خاصی حرکت دهید یا وادار کنید شی ء خاصی را بردارد.»

هدف این پژوهش هدف بلندپروازانه ای است. دانشمندان سعی می کنند بین انسان و ربات وابستگیِ زیستیِ متقابل به وجود آورند.