خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان شورش ضد استعماری کنیا

نظرها
پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان شورش ضد استعماری کنیا
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

دستکم ده هزار کنیایی در جریان سرکوب شورش ضد استعماری موسوم به مائو مائو توسط بریتانیا در فاصله سال های ۱۹۵۲ تا ۱۹۶۰ قتل عام شدند.

دولت بریتانیا سرانجام با پذیرش مسئولیت این سرکوب، تعهد کرد که به هرکدام از بازماندگان قربانیان، حدود ۲ هزار و ۶۰۰ پوند پرداخت کند.

این تصمیم لندن، در پی محکومیت قضایی بریتانیا در جریان یک دادرسی به دادخواهی بازماندگان قربانیان اتخاذ شد.