خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

گردهمایی گروه های ضد سیاست های ریاضت اقتصادی در آتن

نظرها
گردهمایی گروه های ضد سیاست های ریاضت اقتصادی در آتن
اندازه متن Aa Aa

گروه های ضد سیاست های ریاضت اقتصادی در نشستی دو روزه موسوم به «اولتر سامیت»،نشستی برای تغییر، روز جمعه، در آتن پایتخت یونان گردهم آمدند.

آنان علاوه بر سیاست های نهادهای اروپا علیه تبعیض و فقر و نژادپرستی نیز معترضد.

بزرگترین اعتراض آنان اما علیه سیاست های اقتصادی و شرایط وام دهندگان بسته نجات به کشورهای بحرانزده ای همچون یونان است.

یکی از آنان به سادگی می گوید:«اینجائیم تا بگوییم که سیاست های ریاضت اقتصادی روش خوبی نیست و باید راه حل دیگری پیدا شود.»

و بانویی نیز می گوید:« همه می دانند که آنچه در سه سال گذشته برای کشورهای جنوب اورپا همچون یونان اتفاق افتاد تنها شروع ماجراست. چنین سیاست هایی گریبان اروپای شمالی را نیز خواهد گرفت.»

شنبه در دومین روز، گروهها، اتحادیه ها و جنبش های شرکت کننده در این گردهمایی مانیفست خود را اعلام می کنند.

بنا به گفته برگزارکنندگان این نشست، هدف «التر سامیت» دور هم آوردن جنبش های اجتماعی مختلف اروپا در مبارزه علیه سیاستهای نامحبوب ریاضت اقتصادی دولتهای اتحادیه اروپاست. و یونان در حالی که وارد سال جدید ریاضت اقتصادی می شود برای آنان بهترین نماد و مکان برای تجمع و اعتراض است.