خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

محافظت از نسل کوسه های در حال نابودی

نظرها
محافظت از نسل کوسه های در حال نابودی
اندازه متن Aa Aa

هر سال صد ها هزار کوسه طعمه شکارچیان می شوند و اگر این روند متوقف نشود، تا بیست سال دیگر نسل این شکارچی آبها بطور کلی از بین خواهد رفت. موزه اقیانوس شناسی موناکو نمایشگاهی در حمایت از این گونه دریایی برگزار کرده است. مدیر عامل موزه موسسه اقیانوس شناسی موناکو درباره نمایشگاه می گوید:“در این نمایشگاه نه تنها می توانید کوسه ها را از نزدیک ببینید، مثل حالا پشت سر من، بلکه می توانید آنها را لمس کرده و یا نوازش کنید.” بازدید کنندگان می توانند دستشان در مخزن آب فرو برده و کوسه را نوازش کنند، الته اگر بر ترس و وحشت شان غلبه کرده باشند.

در ادامه گزارش، به “اوشناریوم” شهر لیسبون در پرتغال می رویم. از سیزده سال پیش دو کوسه نر و دو کوسه ماده در این مرکز آبی نگه داری می شوند. با وجود اینکه کوسه ها به سن باروری رسیده اند اماهنوز تولید مثل نکرده و بچه کوسه ای بدنیا نیامده است. دانشمندان با برداشتن تخم کوسه آنرا در “ویترو” بارور کرده و مراحل نمو آنرا مشاهده می کنند. یک زیست شناس این مرکز می گوید:“تخم کوسه شبیه پیچ های بزرگ یا حلزرون های مارپیچی است. در طبیعت کوسه ماده، تخم را آزاد کرده و در صخره بستر آب پنهان می کند ولی اینجا صخره وجود ندارد، ما پس از رها شدن تخم، آنرا بر می داریم.” دو نوزاد کوسه در حال رشد و بزرگ شدن هستند، نشانه مثبتی است و شاید زیست شناسان بتوانند بزودی آنها را به آکواریم بزرگتر این اوشناریوم منتقل کنند.