خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

افتتاح طولانی ترین پل ساخته شده بر دانوب

نظرها
افتتاح طولانی ترین پل ساخته شده بر دانوب
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

پس از مدت ها انتظار پلی که از آن، خط راه آهن عبور می کند بر رودخانه دانوب افتتاح شد.

این پل مسیر ارتباطی تازه ای میان شهر ویدین بلغارستان و کلفه رومانی است و با حضور مقامات سیاسی و مذهبی دو کشور افتتاح آن جشن گرفته شد.

این طرح یکی از طولانی ترین پل های ساخته شده بر دانوب است. از نگاه کمیسیون اروپا که سهمی در بودجه آن دارد، این پل در افزایش فرصت ها و رشد بازرگانی نقش به سزایی خواهد داشت.