خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

برخورد هواپیما به دیواره آشیانه

نظرها
برخورد هواپیما به دیواره آشیانه
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه
یک جت کوچک مسافربری روز پنجشنبه در فرودگاه محلی چینو در ایالت کالیفرنیا به دیواره آشیانه هواپیماها برخورد کرد و وارد آن شد.
این هواپیما مشغول آزمایش یک توربین جدید بود که این حادثه اتفاق افتاد.
سه مکانسینی که در هواپیما بودند بسرعت از داخل هواپیما بیرون دویدند و به هیچیک از آنان آسیبی نرسید.