محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

گزارشی از پنجاهمین نمایشگاه بین المللی صنعت هوانوردی بورژه

گزارشی از پنجاهمین نمایشگاه بین المللی صنعت هوانوردی بورژه
نگارش از Euronews

برغم بحران اقتصادی که گریبان اروپا را گرفته است، صنعت هوانوردی در وضعیت اقتصادیِ سالمی بسر می برد. پنجاهمین نمایشگاه بین المللی هوانوردی «بورژه» که از روز ۲۷ خرداد در حومه پاریس گشایش یافته است، به خوبی این امر را نشان می دهد.

این نمایشگاه تا دوم تیرماه در این محل دایر خواهد بود.

همزمان با آغاز نمایشگاه قراردادهایی برای خرید هواپیماهای مسافری جدید بسته شد. از جمله قراردادی با شرکت هوایی لوفت هانزا برای خرید صد هواپیمای ای ۳۲۰، برای پروازهای کوتاه و میان برد با ایرباس منعقد شد.

یکی از مهم ترین بخش های نمایش هوایی نمایشگاه امسال هواپیماهای “دریم لاینر” است. پیش تر این هواپیما به علت مشکل داغ شدن باتری هایش نیاز به تغییراتی داشت.

در «بورژه» خطوط هواپیمایی قطر، ششمین هواپیمای خود از این نوع را دریافت کرد.

هوایپمای ایرباس ای ۳۸۰ نیز به خطوط بریتانیایی بریتیش ایرویز تحویل داده شد.

در نمایشگاه امسال پرواز نمایشی هواپیمای ای ۴۰۰ ام، هواپیمای حمل و نقل نظامی ایرباس نیز انجام شد.