خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

سخنرانی تاریخی اوباما در برلین

نظرها
سخنرانی تاریخی اوباما در برلین
اندازه متن Aa Aa

باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در دروازه نمادین برندنبورگ شهر برلین آلمان در حضور همتای آلمانی و شهروندان این شهر سخنرانی کرد.

آقای اوباما در جمع حاضران گفت: “امروز شصت سال پس از خیزش آنها در برابر ظلم و ستم، به خاطر می آوریم قهرمانان آلمان شرقی را در هفدهم ژوئن، آن هنگام که دیوار برلین سرانجام فرو ریخت، رویای آنها به حقیقت پیوست قدرت و شور و هیجان آنها هویدا شد. این نمونه پایا یادآور می شود که برای ما و همه قدرتهای نظامی و مقامات حکومتها، این شهروندان هستند که تعیین می کنند دیواری برپا یا فرو ریخته شود.”

رییس جمهور آمریکا ضمن اشاره به لزوم حمایت از حرکات آزادیخواهانه دنیای عرب، چنین خاطرنشان کرد: “ما نمی توانیم صلح را به دنیای عرب دیکته کنیم ولی باید این عذر و بهانه را کنار بگذرایم که نمی توانیم به آنها کمک کنیم. در قرن حاضر این، شهروندان هستند که می خواهند به دنیای آزاد بپیوندند. آنها در جایی ایستاده اند که شما ایستاده بودید. آنها به نوبه خود شهروندان برلین هستند و در نتیجه سزاوار حمایت ما.”

آقای اوباما همچنین خواستار کاهش زرادخانه های هسته ای آمریکا و روسیه شد و گفت: “تا زمانی که سلاح های هسته ای وجود دارد ما به معنای واقعی امنیت نداریم. امروز از گام های بیشتر رو به جلو به شما می گویم. پس از یک بررسی جامع من به این اطمینان رسیدم که با کاهش سلاح های هسته ای تا به یک سوم می توانیم امنیت آمریکا و متحدانمان را تامین کنیم. دیوار برلین متعلق به تاریخ است ولی ما باید تاریخ را بسازیم و به جوانانی توجه داشته باشیم که نمی توانند در کشور خود شغلی بیابند و دخترانی که مجاز نیستند به مدارس خارج از مرزهایشان راه یابند. باید نسبت به حفظ آزادی هایمان هوشیار باشیم. البته باید دست خود را به سوی آنهایی که در جستجوی آزادی های بیشترند دراز کنیم. این روح و معنای برلین است.”