خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اخطار فرانسه به گوگل

نظرها
اخطار فرانسه به گوگل
اندازه متن Aa Aa

کمیسیون فرانسوی انفورماتیک و آزادی، موسوم به “کنیل” روز پنجشنبه به غول اینترنتی جهان یعنی گوگل اخطار داد.

به گفته “کنیل” در حوزه حفاظت از داده های کاربران، شرکت آمریکایی گوگل مطابق با قوانین فرانسه عمل نمی کند. به این ترتیب یک مهلت سه ماهه به گوگل داده شده تا در این مورد اقدام کند در غیر اینصورت با جریمه نقدی مواجه خواهد شد.

ایزابل پییرُتَن، رییس کمیسیون کنیل می گوید: «امکان دارد گوگل با یک جریمه بسیار سنگین در سطح اروپا مواجه شود. همانطور که گفتم، دیگر مقامات اروپایی در عرصه حفاظت از داده ها نیز می توانند جریمه های سنگینی صادر کنند.»

به نظر من این اقدام، فشار بیشتری را متوجه گوگل می کند تا شفافیت بیشتری داشته باشد تا اعتماد کاربران را از دست ندهد. همچنین نیاز به همکاری و اتحاد در سطح اروپا را نمایان تر می کند.

سال گذشته نیز، ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا مشترکا به گوگل هشدار داده بودند تا هر چه زودتر عملکرد خود را در مورد حفاظت از داده ها با قوانین اروپایی تطبیق دهد.

اما شرکت آمریکایی هر بار تکرار می کند که سیاست گوگل در اینباره مطابق با قانون اتحادیه اروپاست.

کمیسیون کنیل از جمله از گوگل خواسته تا در مورد چگونگی جمع آوری داده های شخصی کاربران و مدت زمان نگهداری از آنها سیاست روشن و شفافی اتخاذ کند تا از نگهداری بالقوه نامحدود داده ها جلوگیری شود.