خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

توجه پاپ به یک پسر دچار معلولیت ذهنی

نظرها
توجه پاپ به یک پسر دچار معلولیت ذهنی
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

پاپ فرانچسکو، رهبر کاتولیک های جهان در یک حرکت نمادین یک پسر ۱۷ ساله دچار معلولیت ذهنی را بر روی خودروی مخصوص خود سوار کرد و بر روی صندلی مخصوص پاپ نشاند.

این پسر به همراه پدرش در مراسم مذهبی کاتولیک ها شرکت کرده بود و لباس تیم ملی آرژانتین، یعنی کشور محل تولد پاپ را بر تن داشت.