خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

گذرنامه بیولوژیک برای بازیکنان فوتبال

Access to the comments نظرها
گذرنامه بیولوژیک برای بازیکنان فوتبال
اندازه متن Aa Aa

برای اولین بار، فدراسیون جهانی فوتبال اقدام به نمونه گیری از بازیکنان تمام تیم های شرکت کننده در جام کنفدراسیون ها کرد تا با اندازه گیری مواد موجود در خون هریک از بازیکنان، بانک اطلاعاتی جامعی را تاسیس کند.

با تاسیس این بانک چنانچه در آینده هریک از بازیکنان از مواد نیروزا استفاده کنند، تغییر عمده مقدارعناصر مختلف در بدن بازیکن، با اطلاعات موجود در گذرنامه بیولوژیک او قابل مقایسه است.

پروفسور ییرژی ووراک، مسئول ارشد امور پزشکی فیفا در این زمینه می گوید: “تمام افراد دارای الگوی ژنتیکی خاصی از نظر هورمون ها، استروئید ها و نمونه خون هستند. اگر فرد بخواهد این الگو را دستکاری کند، این الگو تغییر می کند. بنابراین ما در دراز مدت متوجه می شویم که تغییراتی در مقدار عناصر موجود در بدن رخ داده که این باعث شک می شود.”

براساس آزمایشات انجام شده، هیچیک از بازیکنان تیم های حاضر در جام کنفدراسیون ها مرتکب دوپینگ نشده اند. قرار است تمامی بازیکنان تیم های حاضر در جام جهانی برزیل نیز مورد نمونه گیری قرار گیرند.