خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کتک کاری نمایندگان زن مجلس تایوان

نظرها
کتک کاری نمایندگان زن مجلس تایوان
اندازه متن Aa Aa

رای گیری بر سر یک لایحۀ مالیاتی در مجلس تایوان به کتک کاری میان نمایندگان زن این مجلس منجر شد.

بیش از ۵۰ نمایندۀ زن از دو حزب اصلی در مجلس تایوان، در جریان این رای گیری با پرتاب بطری های آب به سمت همدیگر و کشیدن موی سر یکدیگر سعی می کردند محل استقرار هیات رییسه را به اشغال خود در بیاورند.

طرح مالیات بر سود سرمایه از طریق معاملات سهام در بازارهای بورس در سال گذشته و با حمایت حزب کومینتانگ که اکثریت مجلس تایوان را در اختیار دارد، تصویب شد. قرار بود این لایحه به صورت قانون از ماه ژانویه با اجرا دربیاید اما با مخالفت سرمایه گذاران و معامله گران در بورس های این کشور روبرو شده است. به همین دلیل، دولت تصمیم به انجام اصلاحاتی در مورد این قانون گرفت که رای گیری بر سر آن در مجلس، درگیری مبان نمایندگان مخالف و موافق را به دنبال داشت.

این کتک کاری مجروحی در پی نداشته است. مجلس تایوان همواره صحنۀ درگیری و کتک کاری میان نمایندگان این کشور است.