خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

احتمال بخدمت گرفتن غیرقانونی کارگران در کشتارگاههای آلمان

Access to the comments نظرها
احتمال بخدمت گرفتن غیرقانونی کارگران در کشتارگاههای آلمان
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه
کشتارگاهها در آلمان شاید کارکنان و کارگران را بطور غیرقانونی به خدمت می گرفته اند. تاکنون ماموران پلیس گمرک آلمان از ۹۰ سکونتگاه و مراکز وابسته بازرسی کرده اند. تحقیقات اکنون بر قراردادها کارگران رومانی و لهستانی و احتمال فرار مالیاتی میلیونها یورویی متمرکز شده است.