خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تهدیدات بمبگذاری در لهستان واقعی نبود

Access to the comments نظرها
تهدیدات بمبگذاری در لهستان واقعی نبود
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه
بدنبال تهدیدات بمبگذاری، پلیس لهستان روز سه شنبه، در شهرهای مختلف این کشور از جمله ورشو، پایتخت، ادارات دولتی، بیمارستانها و دفاتر دادستانی ها را بخاطر ایمنی تخلیه کرد. اما در نهایت هیچ بمبی در کار نبود. اگر گرفتار شوند هشت سال زندان در انتظار تهدیدکنندگان گمنام خواهد بود.