خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اصلاحات عمیق درسیاست کشاورزی اتحادیه اروپا

نظرها
اصلاحات عمیق درسیاست کشاورزی اتحادیه اروپا
اندازه متن Aa Aa

پارلمان اروپا بر ضرورت اختصاص پول بیشتر به مزارع کوچک کشاورزی و از سوی دیگر توجه بیشتر کشاورزان این مزارع به حفظ محیط زیست تاکید کرد.

وزیران کشاورزی اروپا پس از مذاکراتی طولانی، برسر اصلاح سیاست ها در این زمینه به توافق رسیدند.

کمیسر کشاورزی اتحادیه اروپا گفت: “سی درصد از پرداخت های مستقیم که در حقیقت بیشترین پرداخت برای سیاست عمومی اتحادیه اروپا در زمینه کشاورزی است، از این پس صرف اهداف توسعه پایدار تولید کشاورزی خواهد شد.”

تا کنون ۸۰ درصد پرداخت های مستقیم تنها به ۲۰ درصد کشاورزان اختصاص داشته، که صاحبان مزارع بزرگ بوده اند.

برای اجرای این تغییرات و اصلاحات اساسی که در کمیته کشاورزی پارلمان اروپا بر سر آن توافق شده، نیاز به تصویب آن توسط کل پارلمان و دولت های عضو اتحادیه اروپاست.